Een goed ingezette BatLure kan leiden tot een flinke toename in zowel aantallen als diversiteit van vleermuizen die u kunt lokken of vangen. Maar hoe haalt u het optimale uit uw BatLure? We geven u tien tips voor het gebruik van uw BatLure zodat u een optimaal resultaat kan halen en tegelijkertijd onnodige verstoring bij vleermuizen beperkt!

1. Gebruik de BatLure niet in de buurt van een bekende of potentiële verblijfplaats

Het gebruik van een BatLure in de buurt van een bekende of potentiele verblijfplaats kan leiden tot verstoring van de aanwezige kolonie. Weet u dat er een kolonie in de buurt is? Gebruik de BatLure daar dan niet. Zo voorkomt u stress en verstoring bij de kolonie.

2. Gebruik geen bekende “Distress calls”

Vleermuizen hebben verschillende soorten geluiden waar ze op reageren. Dit zijn: geluiden waarmee je ze aantrekt, geluiden waarmee je ze afstoot en geluiden die paniek veroorzaken. Het is belangrijk om geluiden waarvan bewezen is dat ze stress veroorzaken bij vleermuizen niet te gebruiken op de BatLure omdat ze onnodig stress veroorzaken. Voor de geluiden waarvan we niet precies weten welke functie ze hebben geldt dat het experimenteren is. Het kan per situatie afhankelijk zijn welk type geluid je helpt bij het bereiken van je doel.

3. Gebruik de BatLure in een foerageergebied, niet op de route er naar toe

Bij het vangen van vleermuizen wordt veelal een mistnet of harptrap geplaatst vlakbij de uitvliegplaats van de vleermuizen of op de route naar een foerageergebied. Klassiekers zijn onder een brug boven een waterloop, in een laan/dreef in het bos enz. Het impliciete doel is het vangstsucces te maximaliseren door een plaats te kiezen waar veel vleermuizen langsvliegen. Wanneer je gebruik maakt van een BatLure bij het vangen, hang deze dan juist op ín het (potentiële) foerageergebied. Plaats je net of harptrap in een logische doorgang waar je de vleermuis kan verassen. Bijvoorbeeld: sluit een gat in de rietkraag rond een vijver af met een net of plaats je harptrap in de ruimte net onder de onderste tak van een breed uitgegroeide eik in het midden van het bos.

4. Plaats de speaker “in” het net of de harptrap

Hoe dichter de speaker bij je vangmateriaal staat, hoe groter de kans op het vangen van vleermuizen. Indien een vleermuis wordt aangetrokken door het geluid vliegt ze recht naar de speaker. Wij raden aan om de microfoon minder dan 30 centimeter van de vanginstallatie af te hangen om zo de vangst te optimaliseren. Ideaal is om de microfoon in het net op te hangen. Een typische opstelling is de BatLure vastgebonden aan de stam van een boom en een net ertegen dat aan weerskanten verder loopt.

5. Zet het volume niet te hard

Een BatLure is meer dan luid genoeg. Probeer vooral niet zo hard mogelijk uit te zenden, dit veroorzaakt een averechts effect. Wilt u toch aanpassingen doen in het volume? Het is mogelijk om het startvolume van de verschillende geluiden te configureren in de LogFile op de SD-kaart die in de BatLure gaat. Wij raden aan om op verschillende SD-kaarten groepen van sociale geluiden met een gelijkaardig volume te zetten en vervolgens het opstartvolume van de SD-kaart te optimaliseren. Per soortgroep kan het geluidsniveau namelijk aanzienlijk verschillen en zo voorkomt u dat het ene geluid onnatuurlijk stil wordt afgespeeld en het andere overdreven hard.

6. Doe zo snel mogelijk je lamp uit en vertrek van de locatie van de BatLure

De aantrekking van vleermuizen werkt vaak ommiddelijk als u de BatLure opzet met het juiste geluid. Dus als u de BatLure hebt aangezet, zorg dan dat u zich zo snel mogelijk terugtrekt. Blijft u te lang op de locatie, met uw lamp aan, dan daalt uw vangstsucces.

7. Niet direct resultaat? Verander van geluid!

Het is per soortgroep, geografisch gebied en jaargetijde afhankelijk wat voor type geluid werkt. Experimenteer daarom met verschillende typen geluiden om te testen welke een optimaal resultaat heeft voor uw doeleinde. Hebt u na een half uur uitzenden nog geen resultaat? Probeer dan eens een ander geluid!

8. Gebruik geluiden van hoge kwaliteit, of artificieel gegenereerde geluiden

Een BatLure reproduceert heel trouw het geluid ‘dat er in gestoken wordt’. Is de kwaliteit van het geluid op de SD kaart slecht? Dan zal de BatLure ook een versterkt slecht geluid uitzenden.

Zorg daarom dat de kwaliteit van uw geluiden goed is. Kunstmatige geluiden zijn zelfs vaak beter omdat hier nauwelijks tot geen ruis in zit.  En onthou: vleermuizen zijn nieuwsgierige dieren. Als u een goede kwaliteit, vreemd geluid gebruikt zullen ze vaak ook uit nieuwsgierigheid komen kijken. Bovendien zijn geluiden niet altijd soortspecifiek. Collega’s in Groot-Brittanië vangen dwergvleermuizen met sommige sociale geluiden van Vale vleermuis, een soort die in Groot-Brittanië niet of nauwelijks voorkomt! Als u dus in een gebied werkt waarvoor geen geluiden beschikbaar zijn, neem dan geluiden mee van andere soorten, gemengd met artificiële. Let er wel op dat je tip 5 respecteert en geen geluiden met een al te verschillend volume mengt op dezelfde kaart.

9. Meng geen geluiden met sterk verschillende volumes

Let op dat u geen harde en zachte geluiden op hetzelfde SD-kaartje zet. Als er eerste een zacht geluid uitgezonden wordt en vervolgens een hard geluid heeft u alleen maar kans om de vleermuizen af te schrikken. Vergelijk het met eerst in iemand zijn oor fluisteren om er vervolgens in te schreeuwen. We hebben dan ook liever dat iemand op normaal volume tegen ons praat.

Maak dus kaartjes per soortengroep en/of geluidssterkte, bijvoorbeeld:

  • Sociale geluiden van Ruige, Gewone en Kleine dwergvleermuis en van Vale vleermuis
  • Sociale geluiden van Rosse vleermuis en Bosvleermuis
  • Sociale geluiden van Myotis-soorten, Mopsvleermuis, grootoorvleermuizen

Optimaliseer het startvolume van elk SD-kaartje individueel en steek de kaartjes in een hoesje dat je in je zak steekt. Als je bijvoorbeeld met een harptrap vangt, zet je de harptrap op met de BatLure vlakbij de draden en zet je het eerste kaartje op en verdwijn je zo snel mogelijk. Na een half uurtje kom je je vangst bekijken en verander je van SD-kaart en zo werk je verder.

10. Experimenteer!

Vleermuizen zijn nieuwsgierige dieren. Dus experimenteer, mix en probeer vooral wat werkt in uw situatie! Probeer eens een andere set geluiden of volume als u niet direct resultaat heeft. Een kleine aanpassing in volume of geluid kan soms het verschil maken tussen wel of geen vleermuizen lokken of vangen.

Met deze tips kan je meer uit je BatLure halen. Heb je vragen, opmerkingen of zelf nog een tip voor het gebruik van de BatLure? Laat het ons weten via info@apodemus.eu!